پورتال تفریحی و آموزشی شادکده

http://shadkade.ir/1392/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/

» 40 تکه

مطلب هایی که برچسب " 40 تکه" خورده اند.
759 بازدید

آموزش دوخت چهل تکه‌های مجلسی +مراحل تصویری

چهل-تکه

سه رنگ پارچه نخی از هر کدام 25 سانتیمتر که بهتر است یکی از آنها پارچه اصلی لباس می‌باشد ( عرض پارچه 150 سانتیمتر است )

پارچه‌های مورد نیاز
ادامه مطلب ...