پورتال تفریحی و آموزشی شادکده

http://shadkade.ir/1392/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/

» آزمون حافظه

مطلب هایی که برچسب " آزمون حافظه" خورده اند.
159 بازدید

تست هوش : مدادها را بشمارید

fu9659

تعدادی مداد داریم. می خواهیم در کمترین زمان ممکن تعداد آنها را مشخص کنیم. بگویید چند ثانیه زمان برای این کار لازم داشته اید؟هر چه زمان شمارش شما سریع تر باشد نشان دهنده ی سرعت هوش و عکس العمل شماست امیدواریم تعداد مداد ها را دقیق بشمارید